Tủ đông sâu -86°C dạng đứng Labocon LUF-86-103

Tủ đông sâu -86°C dạng đứng Labocon LUF-86-103 đảm bảo rằng mẫu được lưu trữ lâu dài ở nhiệt độ -86°C với độ chính xác 1°C. Bộ điều khiển vi xử lý thân thiện với người dùng qua màn hình hiển thị kỹ thuật số. Tủ đông sâu -86°C dạng đứng Labocon LUF-86-103 Tủ đông sâu -86°C dạng đứng Labocon LUF-86-103 đảm bảo rằng mẫu được lưu trữ lâu dài ở nhiệt độ -86°C với độ chính xác 1°C. Bộ điều [...]

Read more...

Tủ đông sâu -40°C dạng đứng hai cửa Labocon LUFD-40-401

Tủ đông sâu -40°C dạng đứng hai cửa Labocon LUFD-40-4012 được thiết kế để lưu trữ mẫu một cách an toàn và kinh tế. Hệ thống vi xử lí đảm bảo giữ sản phẩm an toàn nhờ khả năng điều khiển và kiểm soát nhiệt độ chính xác. Tủ có khả năng đạt hiệu suất, an toàn, an ninh một cách xuất sắc và là biện pháp bảo vệ sau cùng cho những mẫu khó lưu trữ nhất. Tủ đông [...]

Read more...

Tủ đông sâu -40°C dạng đứng Labocon LUF-40-202

Tủ đông sâu -40°C dạng đứng Labocon LUF-40-202 được thiết kế để lưu trữ các mẫu yêu cầu nhiệt độ ổn định không đổi. Hệ thống vi xử lí đảm bảo giữ sản phẩm an toàn nhờ khả năng điều khiển và kiểm soát nhiệt độ chính xác. Tủ đông sâu -40°C dạng đứng Labocon LUF-40-202 Tủ đông sâu -40°C dạng đứng Labocon LUF-40-202 được thiết kế để lưu trữ các mẫu yêu cầu nhiệt độ ổn định không đổi. Hệ [...]

Read more...

Tủ đông sâu -40°C dạng đứng Labocon LUF-40-103

Tủ đông sâu -40°C dạng đứng Labocon LUF-40-103 được thiết kế để lưu trữ các mẫu yêu cầu nhiệt độ ổn định không đổi. Hệ thống vi xử lí đảm bảo giữ sản phẩm an toàn nhờ khả năng điều khiển và kiểm soát nhiệt độ chính xác. Tủ đông sâu -40°C dạng đứng Labocon LUF-40-103 Tủ đông sâu -40°C dạng đứng Labocon LUF-40-103 được thiết kế để lưu trữ các mẫu yêu cầu nhiệt độ ổn định không đổi. Hệ [...]

Read more...

Tủ đông sâu -25°C Labocon LUFA-25-206

Tủ đông -25°C dạng đứng Labocon LUFA-25-206 là lựa chọn đáng tin cậy để bảo vệ các mẫu thí nghiệm nhạy cảm trong khoảng nhiệt độ -16°C đến -25°C. Tủ đông LUFA-25-206 là sự kết hợp giữa khả năng hoạt động với hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí và những tính năng sáng tạo. Tủ đông sâu -25°C dạng đứng Labocon LUFA-25-206 Tủ đông -25°C dạng đứng Labocon LUFA-25-206 là lựa chọn đáng tin cậy để bảo vệ các mẫu thí nghiệm [...]

Read more...