Tag - Electrolux

Máy giặt WASCATOR FOM 71 CLS

Máy giặt Wascator Fom 71 là máy giặt đối chứng các tiêu chuẩn. Máy hoạt động đơn giản nhưng hiệu quả. Máy thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế như M&S P1, IEC 456, ISO 5077/6330, vv.vv… Máy giặt WASCATOR FOM 71 CLS   Máy giặt Wascator Fom 71 CLS là máy giặt đối chứng các tiêu chuẩn. Máy hoạt động đơn giản nhưng hiệu quả. Máy thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế như M&S P1, IEC 456, ISO 5077/6330, [...]

Read more...